• maatwerkspecialist
  • snel & professioneel contact
  • onbezorgd op reis
Snel contact
030 - 230 80 10

Als het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze reisovereenkomst geven wij jouw gegevens door aan de dienstverlener(s). Als je hier geen prijs op stelt, kun je dit aan ons doorgeven, maar dan zijn wij niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze gegevens ontbreken.

Privacy Policy
IJsland Tours hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Wij informeren je daarom graag over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer je gegevens aan IJsland Tours verstrekt, vallen je gegevens onder de privacywetgeving. Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Doeleinden voor het invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
· Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening zoals
boekingen (het kunnen organiseren van je reis)
· Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website, zoals een geboden chatoptie
· Het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht (bijvoorbeeld voor het uitbrengen
van een offerte voor een reis)
· Het versturen van nieuwsbrieven en/of brochures

Categorieën persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het doeleinde, en kunnen zijn:
· NAW-gegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Geslacht
· Geboortedatum
· Nationaliteit
· Bankrekeningnummer
· Voertuig kentekenplaat
· Kopie paspoort
· IP-adres
· Eventuele medische persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het boeken van een reis,
waaronder bijvoorbeeld dieetwensen, allergieën, of fysieke beperkingen

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke produkten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij behouden ons het recht voor je om legitimatie te vragen om gehoor aan je verzoek te geven.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: [email protected].

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 22 september 2023

100% op maat

een reis speciaal voor jou samengesteld

Ons team gaat graag aan de slag met het regelen van jouw ultieme reis op maat! Geef je wensen door en je ontvangt snel een vrijblijvend voorstel voor jouw droomreis!

Het team van IJsland Tours staat voor je klaar om jouw droomreis te realiseren.

Stel jouw reis op maat samen
Expert in maatwerk voor jouw droomreis | IJsland Tours