• maatwerkspecialist
  • snel & professioneel contact
  • onbezorgd op reis
Snel contact
030 - 230 80 10

Duurzaam toerisme
De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisondernemingo.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan.

MILIEUBELEIDSVERKLARING IJSLAND TOURS
Reizen kan een enorme belasting voor het milieu in algemene zin opleveren. Daar tegenover staat dat toerisme voor veel mensen een belangrijke bron van inkomsten is en dat de economieën van veel landen voor een groot deel afhankelijk zijn van de inkomsten die toerisme genereert. Wat reizen bovenal doet, is ons een beter inzicht in elkaars manier van leven bieden, wat kan leiden tot wederzijds begrip en samenwerking in de toekomst. Mens en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wij mensen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het verbeteren van het milieu en de leefomstandigheden van mensen, waar dan ook ter wereld. Als reisorganisatie zijn wij ons terdege bewust van onze taak in het kader van duurzaam ondernemen, namelijk onze reizen op een verantwoorde en duurzame manier te promoten, te verkopen en uit te voeren, met inachtnemening van mileuregels- en wetgeving, waarbij ons uitgangspunt is dat onze prachtige natuurbestemmingen ook voor toekomstige generaties bewaard zullen blijven. Door onze samenwerking met Trees for All kan ook jij klimaatswijs op reis. Kijk op de website van Trees for All, waar je de schadelijke effecten van jouw reis kunt compenseren.

IJsland Tours wil graag een bijdrage leveren aan de zorg van het milieu in bredere zin. In deze beleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen wij op dit terrein nastreven.
· Opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering.
· Voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van IJsland Tours. Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:
· De productie en verspreiding van drukwerk
· De verkoop van producten (souvenirs, boeken, kaarten, etc.)
· De voorlichting aan de consument
· De samenstelling van arrangementen (milieu als een van de criteria bij de keuze van vormen van vervoer, verblijf en vermaak).

Om deze doelstellingen te bereiken zal IJsland Tours zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve milieu-effecten van de producten en diensten van IJsland Tours te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

De (kwetsbare IJslandse) Natuur
IJsland is nog één van de laatste ‘echte’ natuurbestemmingen. Door het klimaat en de samenstelling van de bodem is de natuur echter heel kwetsbaar. Wij vinden het dan ook belangrijk iedere reiziger te wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuur. Je kunt meehelpen door geen afval achter te laten en door niet van de bestaande wegen en/of paden af te wijken.

Respecteer de leefwijze van de lokale bevolking en probeer zo veel mogelijk gebruik te maken van de (voedsel)bronnen die IJsland rijk is. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Je bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel. Wil je weten hoe je kunt bijdragen aan een duurzame vorm van toerisme, dan verwijzen wij je naar onderstaande gedragscode voor reizigers.

Gedragscode voor reizigers
1. Informeer jezelf over het land wat je gaat bezoeken over de geschiedenis, cultuur, taal en gebruiken.
2. Probeer voor je vertrekt iets op te pikken van de taal die in het land gesproken wordt. Dit maakt het contact een stuk makkelijker.
3. Respecteer lokale culturen en gebruiken, veroordeel ze niet.
4. Eet en gebruik zoveel mogelijk lokale producten en stimuleer zo de lokale boeren en vissers.
5. Vraag toestemming voordat je een foto neemt. Bedenk dat je het zelf ook niet prettig zou vinden als er foto’s van je gemaakt worden zonder toestemming.
6. Respecteer het milieu. Laat geen afval achter, neem afbreekbare zeep mee, laat ook geen toiletpapier achter in de natuur.
7. Ook een natuurliefhebber? Een uitgezette route is een garantie voor het behoud van flora en fauna, dus zet jouw voetstap waar anderen ook zijn geweest, maar niet buiten de aangegeven paden. Voor de automobilisten met een 4WD- of terreinwagen geldt eveneens: blijf op de paden of wegen, rijd niet off-road, hoe verleidelijk het ook mag zijn. De bandensporen in de fragiele grond kunnen tot enorme erosieproblemen leiden en zijn over 20 jaar nog zichtbaar.

Milieu Agentschap UST – Umhverfisstofnun (Environment and Food Agency) is op 1 januari 2003 opgericht en valt onder de verantwoording van het Ministerie van Milieu. Onder www.ust.is kan je veel interessante informatie vinden, zoals bijvoorbeeld over het rijden in onbewoonde gebieden, de gedragsregels voor de nationale Parken en een internationaal vrijwilligers programma.

100% op maat

een reis speciaal voor jou samengesteld

Ons team gaat graag aan de slag met het regelen van jouw ultieme reis op maat! Geef je wensen door en je ontvangt snel een vrijblijvend voorstel voor jouw droomreis!

Het team van IJsland Tours staat voor je klaar om jouw droomreis te realiseren.

Stel jouw reis op maat samen
Expert in maatwerk voor jouw droomreis | IJsland Tours