Bezoekadres

Koninginnelaan 16A
3762 DE Soest

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag: op afspraak (alleen dec t/m mrt)

Bezoek alleen mogelijk op afspraak

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

IJsland Tours (KvK 54805511) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Hiervoor wordt eenmalig bijdrage van € 2,50 per boeking tot een gezelschap van 9 personen in rekening gebracht. De garantie houdt in dat jij als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

1. (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
2. de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie over het Calamiteitenfonds klik hier, of bekijk onderstaand de voorwaarden van de Calamiteitenfonds Garantieregeling:

CFR Garantieregeling